Доц.д-р Моника Богданова: Помощните училища трябва да станат социални центрове

2013-06-17

Доц. д-р Моника Богданова е преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски", катедра „Социална работа". Има опит в полето на педагогическата, психосоциалната работа и психотерапията с деца и семейства в риск. В Разград тя проведе поредица от срещи с учители и родители, която цели подготовката и издаването на помагало и наръчник за деца със специални образователни потребности по проект „Усмивки за всички деца".

 

Пълен текст на интервюто с Доц.д-р Моника Богданова

в-к Eкип 7

Информация

Започва нов проект