Учители и родители в Разградско се нуждаят от консултации със специалист при работата си с деца със СОП, показва анализ

2013-08-31

Учители и родители в Разградско се нуждаят от допълнителни консултации и съдействие от психолог, логопед, лекар и други специалисти при работата си с деца със специални образователни потребности /СОП/. Това показва анализ от проведените дебати във фокус-групи в седемте общини на областта. Изследването е направено през юни и е в рамките на проект "Усмивки за всички деца", който се реализира от Сдружение "Младежки форум-2001" в Разград. Информацията бе представена от проф. д.п.н.Нели Иванова, експерт по проекта.
Тя посочи, че основният извод от обсъждането, в което са участвали 97 учители и специалисти, и 53 родители от областта е, че всички те се нуждаят от подкрепа при работата си с децата със специални образователни потребности.
По думите й, част от учителите, родителите и специалистите приемат интеграцията като "уравнение с много неизвестни" и подчертават необходимостта от законодателни и нормативни промени.

31.08.2013 - БТА - Учители и родители в Разградско се нуждаят от консултации със специалист при работата си с деца със СОП, показва анализ

30.08.2013 - Екип 7 - Изследват проблемите на деца с увреждания

29.08.2013 -Дарик Разград - Искат финансово стимулиране за учителите и родителите на деца със СОП

28.08.2013 - Топновини - Липсата на информация е най-сериозният проблем при работата с деца със СОП

Информация

Започва нов проект