Да подкрепим децата с усмивки

2013-09-20

Сдружение „Младежки Форум 2001 - Разград" организира информационни дни в област Разград, част от дейностите насочени към приемане на различието в детските градини и училищата. Представянето на проекта цели да повиши толерантността и да подобри отношението на децата към децата със специални образователни потребности.
Информационните дни се провеждат в седем общини в област Разград, като в обхвата на дейността са включени 14 училища и 14 целодневни детски градини.Участие в информационните дни ще вземат над 500 родители, учители и деца.

20.09.2013г. - Лудогорски вестник - Стартират 7 информационни дни за децата със СОП

18.09.2013г. - ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ДА ПОДКРЕПИМ ДЕЦАТА С УСМИВКИ! Информационна кампания - 7 информационни дни

Информация

Започва нов проект