Подготвят наръчник за работа с деца със специални образователни потребности

2013-07-10

Предстои издаването на Наръчник за учители и специалисти с педагогически функции, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/, съобщи преподавателят в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дпн Сийка Чавдарова - Костова, която е ключов експерт в подготовката на изданието.

Пъленн текст на новината от в-к "Екип 7"

Още от в печатните издания.

 

 

 

Информация

Започва нов проект