Екип

Оперативният екип на "Младежки форум 2001" се състои от изпълнителен директор и програмен сътрудник на пълно работно време. Директорът организира цялостната дейност на организацията, подготвя доклади, работни програми, работни планове и др. документи. Програмният сътрудник организира всички ежедневни дейности. Изпълнителният директор представя месечния план и седмичните планове на председателя на организацията за одобрение. Той е и отговорен за получаването на финансовите средства и тяхното правилно използване. Външни експерти са социален консултант, психолог, юрист и педагог, които работят на непълно време.

Информация

Започва нов проект